Oferta

Termiczna utylizacja i składowanie odpadów

Zajmujemy się gospodarką odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Od lat składujemy i utylizujemy śmieci. Szukamy optymalnych rozwiązań umożliwiających ich ponowne wykorzystanie. Wszystkim naszym klientom zapewniamy konkurencyjne ceny, sprawną realizację zleceń i oczywiście fachowe doradztwo.

Proponujemy:

  • kompleksową utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym również przemysłowych, zgodną z decyzją Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
  • wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych,
  • transport odpadów własnymi uprawnionymi środkami transportu,
  • przygotowanie odpadów zgodnie z wymogami technicznymi spalarni.

Termiczna utylizacja odpadów

Termiczna utylizacja jest rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie ilości śmieci, zarówno tych niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Cały proces przebiega dość sprawnie, znika problem związany z przechowywaniem odpadów. Co więcej, podczas utylizacji w nowoczesnych spalarniach, wytwarzana jest energia, którą można ponownie wykorzystać. W zakresie naszych usług mieści się przygotowanie odpadów do takiej utylizacji.

Składowanie na wyspecjalizowanych składowiskach

W zakresie naszych usług mieści się również składowanie odpadów. Dysponujemy wyspecjalizowanymi składowiskami, które umożliwiają bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie odpadów różnego typu.

Odpady przemysłowe

Różnego typu odpady przemysłowe można ponownie wykorzystać. Mowa tutaj między innymi o odpadach z przemysłu skórzanego, futrzarskiego, tekstylnego, z przetwórstwa drewna i innych. Dzięki odpowiedniej obróbce mogą okazać się bardzo przydatne. W zakresie naszych usług mieści się również gospodarowanie odpadami przemysłowymi.