Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 01 Freony, HCFC, HFC
14 06 02 Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05 Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki