Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 03 Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 14 Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 16 Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 19 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne