Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 14 Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 16 Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 13 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80 Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 13 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 80 Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne