Odpady z procesów termicznych
Odpady z procesów termicznych
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 09 Kwas siarkowy
10 01 14 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 16 Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 18 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 20 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 22 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 07 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 11 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 13 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 17 Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 21 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 23 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 25 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02 Żgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 05 Inne cząstki i pyły
10 04 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 03 Pyły z gazów odlotowych
10 05 05 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 10 Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 12 Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 17 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 07 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 09 Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 11 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 13 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 05 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 07 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 11 Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 13 Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 09 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 11 Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 13 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 15 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 17 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 19 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 81 Odpady zawierające azbest
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 09 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 11 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 09 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych