Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05 Kwasy trawiące
11 01 06 Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07 Alkalia trawiące
11 01 08 Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09 Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 11 Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13 Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 15 Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02 Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 05 Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 07 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 02 Inne odpady
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04 Zużyty topnik