Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 99 Inne niewymienione odpady