Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady