Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 99 Inne niewymienione odpady
08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08