Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 99 Inne niewymienione odpady