Decyzje

Zbieranie odpadów – decyzje

Firma POL-DAN-EKO posiada decyzje Starostwa Powiatowego w Zgierzu, upoważniające do zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Decyzje znajdują się poniżej: