Gospodarka odpadami POL-DAN-EKO

Firma POL-DAN-EKO powstała w 1993 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Zajmujemy się obsługą z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Odbieramy odpady z każdego miejsca w Polsce. Dysponujemy odpowiednio przystosowanymi samochodami. Dbamy o to, by transport, ponowne wykorzystanie, składowanie i termiczna utylizacja odpadów  odbywały się zgodnie z obowiązującymi normami prawa.

Klasyfikacja odpadów

Klasyfikacja odpadów jest bardzo istotna. Umożliwia ona prawidłową gospodarkę odpadami. Kryterium podziału są właściwości biologiczne, jak również fizyczne czy chemiczne odpadów, ich szkodliwość czy źródło powstawania. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej klasyfikacji możemy wyróżnić konkretne grupy odpadów, między innymi odpady zwierzęce, szkło, metale żelazne i nieżelazne, odpady radioaktywne czy budowlane. To natomiast umożliwia podjęcie decyzji, co do ponownego wykorzystania odpadów, zniszczenia ich lub składowania.

Transport odpadów

Składowanie odpadów

Utylizacja odpadów

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne

Za odpady niebezpieczne uważane są przedmioty oraz substancje, które ze względu na swoje właściwości czy skład stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Do tego typu odpadów zaliczamy między innymi odpady medyczne, biocydy, oleje mineralne, tusze, farby, zużyty sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory czy środki farmaceutyczne. Odpady niebezpieczne, w zależności od konkretnego przypadku, są reaktywne, ekotoksyczne czy łatwopalne. Właśnie dlatego tak istotną kwestią jest prawidłowa gospodarka powyższymi odpadami.

Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane są zarówno w zakładach produkcyjnych, firmach o różnym profilu działalności, jak i w gospodarstwach rolnych. Zaliczyć do nich możemy np. odpady z przetwórstwa drewna i przemysłu skórzanego.

logo footer

POL-DAN-EKO

Księstwo 1
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel./fax 42 712 11 39
tel. kom.: 601 250 309, 601 074 300
e-mail: poldaneko@poldaneko.com.pl